New Delhi
20-21 September 2019
Mumbai
29-30 November 2019

Semi-finalists 2018

  • Home
  • Semi-finalists 2018
  • Residential Villa Bungalow
  • Hospitality Restourant launge bar
  • Retail
  • Residential Apartment
  • Commercial

Residential Villa Bungalow


Dhaval Shah


Hardik B Shah


Hiloni Sutaria


Kiraan Ajay Aggarwal


S Monish Kumar


Sham Salim


Hospitality Restourant launge bar


Abhishek Rustagi


Amruta Daulatabadkar


Kanika Suri


Keta Shah


Mayur Shrikrishna Gujare


Sanchit Arora


Retail


Goutaman Prathaban


Kavan Shah


Nebin Asharaf


Priyanka Yadav


Rahul Menon


Rishu Anand


Residential Apartment


Ginella George


Harsh Boghani


Kavan Shah


Mayank Parekh


Pashmin Shah


Priyanka Yadav


Commercial


Abhigyan Neogi


Abhijit Kothari


Anika Gupta


Ankur Desai


Pratyoosh Chandan


Sharanya Srinivasan